Det må råda delade meningar om vilken den bästa skandinaviska musikfilmen är, men vi tycker att det ändå är förhållandevis enkelt att kora vinnaren: Dancer in the dark av Lars von Trier är så exceptionellt välgjord att några andra filmer med musiktema från Skandinavien knappast kan konkurrera.

Med skådespelare som Björk, Peter Stormare och David Morse skapar Trier en film av mycket mörker och mycket ljus, där linjen är utsuddad mellan fantasi och verklighet, tal och sång. Fabriksarbetare kan plötsligt börja dansa balett (tack vare Björks karaktärs fantasi) eller statister brista ut i stepp.

Ändå är filmen en allvarlig historia om desperation, girighet, fattigdom och föräldraskapets svåra utmaningar. Det här är verkligen en film som alla borde se, särskilt föräldrar. Det här är sagan om en mamma som gör vad som helst för sitt barn, men möter på problem på vägen som är helt oproportionerliga till hennes ambitioner.

Oavsett om du tycker om Björks musik eller ej, är ”Dancer in the dark” en film som inte bör missas!